DERNEĞİMİZ

DERNEĞİMİZ

2018 yılında Aksaray ilinde toplumumuzu, yapısını ve sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan Uyuşturucu Bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulmuştur.

AMAÇLARIMIZ

Madde bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için sağlıklı ortam oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.
Madde bağımlılığı ile ilgili adalet, eğitim, güvenlik, sosyal hizmet, yerel yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetleri yürütmek.
Madde bağımlılarına maddi ve manevi yardım yapmak ve onların topluma kazandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapileri ile ilgili araştırma ve destek çalışmaları yapmak.
Madde bağımlılığı konusunda, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllüğün tesisi için gerekli çalışmaları yapmak.
Madde bağımlılığı ile mücadele hususunda milli politikaların oluşmasına yardımcı olmak.

ÇALIŞMALARIMIZ

-Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık eğitimleri
-Psiko-Sosyal Destek
-Mesleki ve Kişisel Eğitimler
-Veri Toplama ve Analiz
-Yönetim ve Organizasyon

Hepsi
Derneğimiz
Eğitimler
Seminerler