Satın Alma Politikamız

ULUSLARARASI AKSARAY UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE EĞİTİM DERNEĞİ SATIN ALMA POLİTİKASIÜÜ

AMAÇ

Derneğin menfaatlerini ve kaynaklarını maksimum düzeyde korumak amacıyla satın alma yönetiminin esaslarını belirlemek, ihtiyaç ve taleplerin karşılanması için yapılan satın alma işlemlerinin yetki ve sorumlulukları ile kapsam ve işleyişini tarif etmek.

GENEL POLİTİKA VE KURALLAR

·         Uluslararası Aksaray Uyuşturucuyla Mücadele Ve Eğitim Derneği’nde satın alma işlemlerinin iç kontrol mekanizmaları çalıştırılarak ve maksimum verim ile yürütülmesi amacı ile Satın alma Birimi oluşturulmuştur. Tüm satın alma işlemleri Satın alma Birimi’nin belirlediği prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilir. Satın alma işlemleri, ıslak imzalı onaylar ile yapılır.

·         Tüm satın alma faaliyetleri Derneğin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilir.

TEMEL PRENSİPLER

·         Dernekte satın alma işlemleri görevler ayrılığı ilkesi kapsamında, talep, satın alma, teslim alma ve ödeme şeklinde birbirini takip eden zincirleme ve kontrollü bir sistematik içinde gerçekleştirilir.

·         Sisteme girilmeyen (sözlü ya da mail yoluyla yapılan) ya da onaylanmamış taleplerin alım süreci başlatılmaz, mal kabul ve hizmet kabul işlemleri yapılamaz.

·         10.000 Türk Lirası ve alt değerler için doğrudan temin yapılabilecekken 10.000 Türk Lirasını aşan alımlar için en az 3 teklif alınması gerekir. Teklif verebilecek 3 firmanın bulunmadığı ya da tek kaynak olması halinde, bu durumun gerekçesi yazılı olarak açıklanır..

·         Satın alma esaslarına göre, Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu ve personelinin 1. derece akrabaları satın alma işlemlerinde tedarikçi olarak faaliyette bulunamaz.

·         Teslim alınmamış ürün ya da kabulü yapılmamış hizmet için fatura teslim alınmaz .

·         Sözleşme yapılması gerekli olan alımlarda sözleşme öncesinde tüm onaylar(Dernek Satın Alma Birimi) alınmış olmalıdır. Bunun için alımı kesinleşen taleplerin satın alma teklif ve onay formu (STOF) hazırlanır, gerekiyorsa Tüm Satın Alma Birimi üyelerinin  imzaları tamamlandıktan sonra sözleşme aşamasına geçilir.

·         Sözleşmeler dernek İmza Sirküleri uyarınca imzalanır.